Blog Image

www.sgtcykel.com

Uncategorised Posted on fre, juni 05, 2020 12:06:38

”+”

Protokoll fört vid SGT:s 74:e årsmöte 2020-02-15 på restaurang Aktiv Catering.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Sören Permatz hälsade de närvarande välkomna till Sällskapets 74:e årsmöte.
  Antal närvarande: 25 st medlemmar.
 2. Parentation
  För följande kamrater som avlidit sedan årsmötet 2018 hölls en tyst minut för: Vilhelm
  Nordin avled den 4/10 2018, Carl-Erik Pettersson avled den26/11 2018, Curt Carlsson avled
  den 8/1 2019, Kjell Bäckman avled den 9/1 2019, Per Markusson avled den 1/4 2019, Stig
  Gustavsson avled den 8/4 2019, Gunnar Petersen avled den 25/4 2019, Maj Wiklander avled
  den 7/5 2019, Thure Petersson avled den 28/5 2019, Stig-Björn Ström avled den 26/6 2019,
  Lasse Jansson avled den 13/7 2019, Leif Norbeck avled den 21/7 2019, Kurt Kälvenstam
  avled den 5/8 2019, Kjell Wahrén avled den 18/8 2019, Karl-Arne Tingström avled den 21/8
  2019, Herbert Dahlbom avled den 5/9 2019, Kjell Lindsjö avled den 6/9 2019, Bengt
  Johansson avled den 10/9 2019, Ingvar Hasth avled den 20/9 2019, Lars Westman avled den
  15/10 2019, Sigvard Mattsson avled den 2/11 2019, Karl-Erik Gustavsson avled den 3/10
  2019, Bengt-Erich Åkerlund avled den 10/12 2019, Åke Johansson avled den 14/12 2019,
  Olle Andersson avled den 19/12 2019, Thure Krieg avled den 21/12 2019, och Hans Jönsson
  avled den 24/12 2019.
 3. Utdelning
  Ingen utdelning på årsmötet.
 4. Mötets behöriga utlysande
  Kallelse har utsänts till medlemmarna 2019-12-15 vilket godkändes.
 5. Val av ordförande för mötet
  På förslag av valberedningen valdes Tell Hermanson till ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet
  På förslag av valberedningen valdes Bengt Jansson till sekreterare för mötet.
 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
  På förslag av valberedningen valdes Lars-Gunnar Borg Uppsala och Lars Borg Huddinge till
  justeringsmän.
 8. Hälsningar
  Claes-Erik Nordin hälsade från Per-Olof Sarfwe. Jupp Ripfel hälsade från Mats Lönnqvist,
  Per-Olof Sarfwe och Gunnar Jonsson. Ryno Bärneskär hälsade från Håkan Jelk, Ulf Eriksson,
  Sven-Olov Andersson, Hans-Göran Ekblom, Sune Jansson, Yngve Brink, Evert Lindgren, Jan
  Johansson, Jan-Peder Kling, Erik Fåglum. Daniel Fransson hälsade från Glenn Magnusson
  och Kim Magnusson.
 9. Medlemsnytt
  Till nya medlemmar invaldes Milla Jonsson, Robert Björling, Krister Karlsson, Hans-Uno
  Engström, Karl-Erik Zeider och Jasenka Åkerlund.
 10. Verksamhet och ekonomisk berättelse
  Mötets sekreterare föredrog verksamhetsberättelsen och kassören Ryno Bärneskär föredrog
  den ekonomiska berättelsen som mötet godkände, och kunde därmed läggas till handlingarna.
 11. Revisionsberättelse
  Sören Hellström föredrog revisionsberättelsen som mötet godkände och lades till
  handlingarna.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  På förslag av revisorerna beviljades styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för det gångna
  verksamhetsåret.
 13. Val av styrelse
  A. På förslag av valberedningen omvaldes Sören Permatz till ordförande för en tid av ett år.
  B. Till styrelseledamöter förslog valberedningen valdes Anders Engström, Bengt Ekblom och
  Ryno Bärneskär för en tid av två år.
  C. Till suppleanter valdes Bosse Dertell för en tid av två år, och Daniel Fransson för en tid av
  ett år.
 14. Val av Revisorer
  På förslag av valberedningen omvaldes Sören Hellström för en tid av två år.
  Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Nordin för en tid av ett år.
  15.Val av valberedning
  Mötet beslutade att omvälja Ove Nilsson ordförande Anders Fransson och Kent Stridsberg att
  ingå i valberedningen för en tid av ett år.
 15. Årsavgift för år 2021
  Mötet beslöt att flytta frågan om årsavgiften till punkt 18 i dagordningen.
 16. Motioner och förslag från medlemmar
  Till mötet förelåg inga förslag från medlemmarna.
 17. Styrelsens förslag till årsmötet
  Mötet beslutade att höja årsavgiften år 2021 till 250 kronor. Nivån på höjningen av avgiften
  för ständig medlem, beslutades att frågan beredas till vårmötet.
  Styrelsens förslag om stadgeändring av paragraf 4 beslutade årsmötet att tillsätta en utredning
  som skall presentera ett förslag vid vårmötet.
 18. Övriga frågor
  Kurt Söderlund framförde en fråga om Rune Carlssons donation är utbetald.
  Ordförande Sören Permatz informerade att alla medel i donationen har utbetalats.
 19. Avslutning
  Tell Hermanson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och överlämnade klubban till
  omvalde ordförande Sören Permatz som tackade Tell Hermansson för ett väl genomfört
  årsmöte. Och förklarade därpå årsmötet avslutat.

Uppsala 2020-02-17

Bengt Jansson Tell Hermanson
Sekr Mötets ordf

Lars-Gunnar Borg Lars Borg
Justeringsman JusteringsmanFör information till alla SGT-medlemmar.

Uncategorised Posted on tor, januari 07, 2021 18:27:40

Vill meddela att styrelsen har beslutat att skjuta på våra möten och gemensamma resor till dess att Folkhälsomyndigheterna blåst ”Faran över” för gemensamma sammankomster.
Det innebär för vår del att styrelsemöten och det annalkande årsmötet den 20:e mars 2021, skjuts på framtid.
I detta läge råder någon form av ”Force majeure” p.g.a. Coronapandemin.
Jag hade innan detta beslut togs, tänkt kunna anordna digitala möten. Men med tanke på hur många medlemmar vi är och hur få som skulle kunna koppla upp sig mot Konferenssystemen som finns, så faller idén på sin egen orimlighet.
Vi inom styrelsen håller kontakten med varandra med e-post och/eller telefon, SMS eller i värsta fall papperspost.
Likaså är det ju möjligt och trevligt att kontakta våra medlemmar med telefon eller andra hälsningar.

Jag önskar alla medlemmar en GOD FORTSÄTTNING på 2021.
Jag återkommer med ytterligare information, när tiden är mogen.

Vänliga hälsningar
Sören Permatz
tel. 070-441 26 85
e-mail: soren@digiform.seÅrsmötet 2018

Nyheter Posted on sön, november 11, 2018 14:55:47

Sällskapet Gamla Tävlingscyklisters 73:e årsmöte hölls i lördags
10 november på Active Catering i Danviks Center.

Ett femtiotal medlemmar fanns på plats när Tell Hermansson ledde
årsmötesförhandlingarna. Sören Permatz omvaldes som ordförande på ett år. Anita
Karlsson efterträder Steve Tell i styrelsen. Steve har själv begärt att träda
tillbaka.

Till suppleanter valdes Peter Brännström (omval) och
nyvaldes Daniel Sjöberg, fd elitcyklist i CK Falken. Välkommen i styrelsen
Daniel!

Tulikki Jahre och Hans Almgren fick Sällskapets standar för
troget medlemskap och fina insatser för SGT.

Sören Permatz, Ryno Bärneskär och Anders Björklund
tilldelades SGT:S hedersmedalj

Ordförande Sören och klubbmästare Jupp Ripfel uppvaktade också Steve Tell för hans
insatser i styrelsen.

Dagens gäst var Tulikki Jahre, en av pionjärerna inom svensk
damcykel. Tulikki berättade om sitt omväxlande liv, alltifrån födelsen i östra
Finland, via uppväxten i Moratrakten, cykelkarriären och till dagens värv som läkare med bas i
Hunnebostrand på Västkusten. Tullikis främsta merit är andraplatsen på det
stenhårda VM-et i Sallanches 1980. Sju
individuella SM berättar också om att Tuulikki är en av Sveriges främsta
damcyklister. Några år i USA, ett år i Medellin har givit Tuulikki erfarenheter
från tävling, som hon gärna delar med sig av till den yngre generationen, bland
annat i sin tidigare uppgift som Svenska Cykelförbundets läkare.

Årsmötet avslutades traditionsenligt med pytt i panna,
lotterivinstutdelning och mycket snack runt borden.Nu är vi på g….

Nyheter Posted on tis, augusti 28, 2018 20:39:07

Efter en del tekniska
problem ska vi nu komma igång med ny och uppdaterad information på vår hemsida.
Här är det tänkt att vi ska kunna publicera intervjuer, historiska dokument och
längre nyheter.
Kortare blänkare, bilder och påminnelser kommer
som nu också att finnas på SGT:s Facebooksida ”Sällskapet Gamla
Tävlingscyklister”.

Den första av dessa lite längre dokument kan ni se här under
då en av våra äldsta medlemmar, snart nittioårige Gunnar Jonsson delar med sig
av minnen från tiden då Sven ”Svängis” Johansson var klubbkamrat med
Gunnar, svensk mästare 1949 på 250 km.Min kompis Sven ”Svängis” Johansson

Nyheter Posted on tis, augusti 28, 2018 20:37:37

Berättat av Gunnar Jonsson, ”Enskede junior”

Sven Johansson, född 8
juli 1914 i Spånga, började sin yrkesbana som springschas på Konsum i Ulvsunda.

Många påstår att
”Svängis” aldrig lärde sig att åka cykel ordentligt, men trots detta gick det
hyfsat för denne drottningholmsgrabb, som kom att bli en riktig publikfavorit
under 30-, 40- och 50-talen.

Innan Sven på allvar började ägna sig åt cykelsporten,
spelade han bandy i Hammarby. Svängis kallades han inte, men väl Dribblas!

Enligt historieboken tog ”Svängis” som 18-åring sin första
seger i cykelkarriären i en springpojkstävling över 33 km med start och mål på
Östermalms IP.

”Svängis” första cykelklubb blev Ulvsunda CK och sedan
Hässelby CK, där han inledde med att vinna en klubbtävling
Hässelby-Stäket-Hässelby.

Gunnar Jonsson minns:

-Jag växte ju in i cykelsporten, eftersom min far Georg, ”Enskede”
kallad, var framgångsrik. Hemma hos oss fanns alltid cyklister. När jag var i
12-13-årsåldern, var ”Svängis” min stora idol. När jag fick hans autograf var
jag verkligen stolt.

Under 30-talets första hälft började Sven Johansson synas
mer och mer i resultatlistorna bland eliten.

Bland annat vann han DM för Stockholm i konkurrens med många
elitåkare. Framgångarna blev så stora att han
togs ut till OS i Berlin 1936. Tyvärr blev det ingen rolig tävling för 24-årige
Johansson. Efter olika fadäser tog tävlingen slut när han efter 70 km tappade
ena pedalen.

Gunnar Johnsson tävlingsdebuterade 1945 i Enskedeloppet,
samtidigt som ”Svängis” vann A-klassen. Att få stiga upp på prispallen
samtidigt med sin store idol blev en minnesvärd händelse för 16-årige Gunnar.

Enskede junior vinner
SM på 25 mil

Som junior lämnade Gunnar Jonsson Enskede och gick till
Hammarby och blev då klubbkamrat med ”Svängis”. När han vann 5-milen på SM,
blev samtidigt Gunnar två i juniorklassen efter Allan Carlsson.

När Gunnar blev A-klassare 1949 lämnade han och ”Svängis”
Hammarby för CK Crescent. En övergång som omtalades med stora rubriker i
pressen. Som Crescentåkare fick man också ersättning för att cykla – 50 kr i
månaden!

Som första års A-klassare vann sedan 20-årige Gunnar SM:s
25-milstävling efter en soloutbrytning i 15 mil. En överraskande och glädjande
framgång!

Frode Sörensen
olycksfågel

Som belöning för denna framgång blev Gunnar uttagen till
Östergötland runt, en tvådagarstävling.

-Frode Sörensen var vår tränare och åkte runt på en nyinköpt
motorcykel av märket Triumph, en riktig värstingmaskin med den tidens mått.
Mitt flaskställ gick sönder och Frode skulle bistå med en rem för att fixa
flaskstället. Frodes ovana med sin nya MC resulterade tyvärr i en dikeskörning,
där han drog med sig ”Svängis”, som tvingades bryta, berättar Gunnar.

Etapmålet låg i Motala och det var lördag med dans. Iklädd golfbyxor och Crescenttröja drog
”Svängis” iväg på dansen.

– Han kom hem kl två på natten rejält packad. Jag och Halle
Janemar lyckades till slut få honom i säng. Det här var första gången jag på
allvar fick stifta bekantskap med Sven Johansson problematiska umgänge med
alkohol. Tyvärr hade han svårt att tacka nej då alla, som ville sola sig i hans
glans, bjöd. Tråkigt nog kom de här problemen att prägla ”Svängis” hela liv,
fortsätter Gunnar.

Svängis – ingen
lagåkare

1951 körde Gunnar och ”Svängis” Borås tvådagars i Harry
Snells hemstad.

-Jag gjorde min värnplikt på Svea Livgarde och låg väl efter
med träningen, så jag sa till ”Svängis” att jag tar våra slungor vid
langningen. Han blev lite ivrig, i en högerböj bromsade han för hårt med
framhjulet, gick omkull och drog med mig i fallet. Jag ledde loppet och när
Monarktränaren Arne Pedersen fick reda på att jag vurpat, beordrade han upp alla
Monarkåkare i täten. Efter någon mil kom ”Svängis” ikapp mig och jag hoppades
på hjälp att komma ikapp. Men icke, Johan gick ut på högerkanten och stötte
ifrån mig. Att jag blev av med ledningen i loppet, sa han inget om.

På våren 1952 körde vi ett varvlopp i Västerås, som ingick i
Internationella Veckan. Gunnar skulle hämta ”Svängis” för färd till Västerås.

– Han var i dåligt skick, hade ingen cykel. Fick en cykel
från Uppsala, men bröt efter tre varv. Sedan var det dags för honom att åka
från Stockholms Central för att tävla i Landskrona.

Naturligtvis stötte han på några, som ville bjuda på
restaurang, så till Landskrona kom bara hans cykel. Tragiskt, men sådan var
publikfavoriten ”Svängis”.

Trots att Sven Johansson inte alltid skötte sig på bästa
sätt, hade han enorma framgångar på tävlingsbanan.

Meriter i axplock:

Klubbar under karriären: Ulvsunda CK, Hässelby
CK, CK Stefaniterna, Hammarby IF, CK Crescent och Örebro VK.

Slog igenom vid SM 1936 som 2:a på
5-milen, följt av det första SM-guldet 1937. Vid SM 1938 segrade han på
samtliga distanser.

Den tidens stora cykeltävling, Dagens
Nyheters
Sexdagars, vann han tre år i rad, 1940, 1941 och 1942 och som 36-åring
tog han sitt 11:e och sista SM-guld vid tävlingar i Stockholm 1950.

– Sven Johanssons liv slutade 12 oktober 1982. Han blev påkörd på
ett övergångsställe vid Hornstull, då han förmodligen gick mot rött ljus. Han
låg sedan i koma en månad på Södersjukhuset, innan livet tog slut för en av
Sveriges genom tiderna bästa cyklister, en publikfavorit och en stor idol för
mig, avslutar Gunnar Jonsson, idag 89 år gammal.Länkar

Länkar Posted on ons, juni 02, 2010 16:21:16

Tidningen Cykelnytt- www.cykelnytt.se
Cyclesport- www.cyclesport.se/nyheter.asp
Eurosport- www.eurosport.com/cycling
Susning.nu- www.susning.nu/Cykel
Memorie du cyclisme- http://www.memoire-du-cyclisme.net
Cykelhobby- http://www.cykelhobby.com
Cykleopedi-
http://www.cyklopedi.com/
Cykel-
http://www.cykel.net/
Cyclingnews-
http://www.cyclingnews.com
Övriga cykellänkar-
http://www.drivrutiner.net/cykel/cykellankar.html

Kända figurer (Biografier) –

http://goto.glocalnet.net/mabe/melaren/biografier.html
Cykelhistoriska Föreningen – http://www.cykelhistoriska.seBli medlem

Bli medlem Posted on ons, juni 02, 2010 16:20:56

Vilka kan bli medlemmar?
Jo, varje f.d. cyklist som innehaft A- eller Elitlicens, kan enligt våra stadgar vinna inträde i Sällskapet. Årsavgiften är 200 kr. Som medlemmar kan också f.d. cyklist som inte innehaft A- eller Elitlicens, men som verkat för Sällskapets nytta och trevnad, eller som under ett flertal år arbetat som ledare eller instruktör och nedlagt ett värdefullt arbete till cykelsportens fromma.

Förfrågan om medlemskap görs till Sällskapets sekreterare,
Bengt Jansson Birger Sjöbergsgatan 3 754 41 Uppsala. Tel: 018-32 34 45
eller ordf. Sören Permatz Skrittvägen 16 746 39 Bålsta 070 441 26 85Info till klubbar

Info till klubbar Posted on ons, juni 02, 2010 16:20:34

Till klubbar och distriktsförbund

Vi är över 800 medlemmar i Sällskapet – men vi vill bli fler!
Vi vänder oss till Er klubb och Ert förbund, för i Er krets finns det säkert många personer som kan var intresserade att bli medlemmr ISGT. Vi vädjar till Er om hjälp med förslag på personer som kan utöka vår vänskapskrets.

Vilka kan bli medlemmar?
Jo, varje f.d. cyklist som innehaft A- eller Elitlicens, kan enligt våra stadgar vinna inträde i Sällskapet. Årsavgiften är 200 kr. Välkomna som medlem är också f.d. cyklist som inte innehaft A- eller Elitlicens, men som verkat för Sällskapets nytta och trevnad, eller som under ett flertal år arbetat som ledare eller instruktör och nedlagt ett värdefullt arbete till cykelsportens fromma.

Förfrågan om medlemskap görs till Sällskapets sekr., Bengt Jansson, Birger Sjöbergsgatan 3, 754 41 Uppsla. Tel: 018-323445 (b) eller ordf. Sören Permatz 070 441 28 85

Sällskapets ändamål: Sällskapet bildades 1945 med ändamål att återuppliva gemensamma cykelminnen från de gångna tävlingsåren och verka för god kamratanda,samt i den mån det är möjligt stödja cykelsporten i landet.

Sällskapets prisfond för samtling av gamla tävlingspriser: Vi samlar in priser från medlemmar och dödsbon. Priserna renoveras och förvaras genom styrelsens försorg. Klubbar och förbund kan ansöka om priser från denna prisfond med angivande om det gäller jubiléum eller speciella tävlingar. Sällskapet fördelar själv en del större priser enligt följande:

OS-pokalen: Skänkt av Västerås stad till OS i Stockholm 1912 och erövrat av Eric Friborg. Friborg skänkte pokalen till Sällskapet 1955.Det beslöts att den stiliga pokalen skulle bli ständigt vandrande med inteckning för den cyklist som vid varje olympiskt spel når den bästa placeringen i landsvägsloppet.

Morénska VM-pokalen: Uppsattes vid Mälaren runt 1892 och erövrades för alltid av Henrik Morén 1904.1956 erhöll Sällskapet pokalen i gåva av fru Signe Morén att årligen tilldelas bäste svenske cyklist vid VM på landsväg. Priset är ständigt vandrande till år 2004 – 100 år efter att det erövrades av Henrik Morén ,Sällskapets förste ordförande.

SCF:s silverpokal är ett nytt vandringspris son är uppsatt till bästa klubb vid SM på landsväg från 2001 t.o.m. 2020.

Hagabadspokalen är ett nytt vandringspris som är uppsatt till bästa klubb vid ungdoms-SM på landsväg från 2001 t.o.m. 2020.

Roxen Runtpokalen sattes upp som vandringspris vid mountainbike-SM 2000. Tre inteckningar fordras för att priset skall bli ständig egendom.

Mästerskapskedjan instiftades 1950 och är ständigt vandrande. Priset består av sex stora SM-tecken och sex lag-SM-tecken. Endast den som blivit svensk mästare kan erövra kedjan. Dubbelmästare är självskriven innehavare. När olika mästare koras avgör platssiffran och vid lika platssiffra avgör tiden.

Damernas mästerskapskedja instiftades 1975 med likalydande statuter som för herrarnas mästerskapskedja.

Sällskapets utmärkelser kan efter ansökan tilldelas jubilerande klubbar och förbund samt till ledare och instruktörer som genom ett hängivet arbete bidragit till cykelsportens frammarsch och utvekling.
Medlemmar i Sällskapet erhåller utmärkelser efter de insatser de gjort för Sällskapet. Sällskapets klubbmärke är i emalj med förgyllt silver, vilket erhålles vid erläggande av inträdesavgiften.

Mötes-och nöjesdetaljen: Årsmötet i november eller början av december hålls i Stockholm
Vårmötet avhålles i regel under en resa i april. Senast gick resan till Tallinn.
Vi firar jubiléum vart 5:e år.50-årsjubiléet 1995 var förlagt till Hjo, 55-årsjubiléet 2000 avhölls på Hotel Ariadne i Stockholm, 60-årsjubilèet på Såstaholm i Täby, 65-årsjubiléet på Tylösand och 70-årsjubiléet på Scandic Nord i Uppsala.

Hjärtligt välkommen i vår krets!

Sören Permatz – Ordförande
Bengt Jansson – Sekreterare
Ryno Bärneskär – Kassör